In tweede corona jaar klimaatdoelstelling voor vervoerssector gehaald

Om de Europese en Nederlandse klimaatdoelstellingen voor de vervoerssector te halen moesten brandstofleveranciers ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot van hun brandstoffen in 2021 met 6% was gedaald ten opzichte van de gemiddelde uitstoot van 2010.
Bedrijven die fossiele brandstoffen aan Nederlands vervoer leveren zijn daarom verplicht om elk jaar een bepaald aandeel daarvan te vervangen door hernieuwbare energie. Deze zogeheten jaarverplichting bedroeg in 2021 17,5%.

Beeld: ©NEa

Impact tweede jaar corona

De eerste resultaten over het jaar 2021 laten zien dat dankzij de toegenomen inzet van biobrandstof de gemiddelde uitstoot blijft dalen. Ten opzichte van het referentiejaar 2010 is dit een daling van 6,3% of wel 2,4 miljoen ton minder CO2 uitstoot. Hiermee is de klimaatdoelstelling voor de vervoerssector gehaald.
De impact van de coronamaatregelen is net als in 2020 duidelijk zichtbaar in de cijfers. In 2021 is 12% minder brandstoffen geleverd aan de Nederlandse markt dan in 2019. Omdat het benzine- en dieselniveau vrijwel gelijk bleef aan 2020 steeg de hoeveelheid aan hernieuwbare energie alleen vanwege het verhoogde verplichte percentage van 16,4% in 2020 naar 17,5% in 2021.

Stijgende trend inzet afvalstoffen zet door

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert al jaren beleid ter stimulering van de inzet van afvalstoffen voor de productie van biobrandstoffen. De in Nederland gebruikte biobrandstoffen werden in 2021 voor 85% gemaakt van afvalstoffen, een stijging van 4% ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee blijft Nederland één van de koplopers in Europa.
Gebruikt frituurvet, voor de productie van biodiesel, vormt nog steeds het grootste aandeel, maar het aandeel van andere afvalstoffen stijgt. De inzet van putvetten en flotatieslib is bijvoorbeeld toegenomen.
Opvallend is de toegenomen inzet van afval voor benzinevervangers, bijvoorbeeld zetmeelslurrie, een grondstof uit de zetmeel verwerkende industrie. Enkele jaren geleden werden benzinevervangers zoals ethanol nog bijna volledig gemaakt uit gewassen, maar de inzet van afval groeit ook daar.
Vanaf 2022 geldt er vanwege de nieuwe wet- en regelgeving RED2 een nieuwe limiet van 10% voor brandstoffen gemaakt uit gebruikt frituur- of dierlijk vet. Deze limiet is met name bedoeld om de inzet van andere afvalstoffen ook te stimuleren. In 2021 lag de inzet van biobrandstoffen uit deze vetten al onder de limiet die in 2022 gaat gelden.

Beeld: ©NEa / NEa

Beperken van voedselgewassen

De inzet van voedsel- en voedergewassen wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beperkt, met een limiet van maximaal 5% in 2021. In Nederland werd slechts 1,3 % biobrandstoffen geleverd uit gewassen. Dit is Europees gezien erg weinig.
Palmolie en soja zijn net als in eerdere jaren niet ingezet voor biobrandstoffen, die zijn geleverd aan vervoer in Nederland.

Beeld: ©NEa

Bekijk hier het volledige overzicht eerste resultaten hernieuwbare energie voor vervoer in 2021.