Resultaten hernieuwbare energie voor vervoer 2021

Bedrijven die fossiele brandstoffen aan Nederlands vervoer leveren zijn verplicht om elk jaar een bepaald aandeel daarvan te vervangen door hernieuwbare energie. Daarmee wordt de CO2-uitstoot van vervoersbrandstoffen verminderd en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verkleind.
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste resultaten van deze opgave over het jaar 2021.

Beeld: ©NEa
Algemene voetnoot: Bij het opstellen van de grafieken is geen rekening gehouden met het effect van dubbeltelling: de energie-inhoud van zowel enkeltellende als dubbeltellende biobrandstof wordt slechts éénmaal meegeteld. De enige uitzondering betreft de grafiek over de inzet van conventionele/geavanceerde/overige biobrandstoffen, waar wel rekening is gehouden met dubbeltelling.