Groeiend aandeel hernieuwbare energie zet door

De inzet van hernieuwbare energie voor vervoer en transport in Nederland blijft groeien. Ook in 2022 hebben bedrijven meer vloeibare biobrandstof, biogas en hernieuwbare elektriciteit aan de Nederlandse markt geleverd dan het jaar ervoor. Dit draagt bij aan de verduurzaming van vervoer en transport in Nederland.

Jaarverplichting stijgt met 4 miljoen gigajoule

De verplichte 17,9 % (jaarverplichting 2022) van het totaal aan brandstofleveringen in Nederland, staat voor 74,4 gigajoule aan hernieuwbare energie. Dit betekent dat er ruim 4 miljoen meer aan hernieuwbare energie moest worden geleverd dan in 2021.
Bekijk de eerste resultaten over 2022.

Beeld: Rob Poelenjee

Brandstofleveranciers zijn verplicht om jaarlijks een steeds groter aandeel hernieuwbare energie te leveren aan de Nederlandse markt. Dit dringt de inzet van fossiele brandstoffen terug.

De doelstelling is om in 2030 een aandeel van 28% hernieuwbare energie te bereiken. In 2022 lag Nederland hiervoor nog steeds op koers.

Afvalstromen populair

De beweging bij grondstoffen uit afvalstromen zet zich in 2022 voort. Waar de inzet van gebruikt frituurvet verder afneemt, stijgen de percentages van alle andere afvalstromen. Met name het gebruik van brown grease (putvetten en flotatieslib) nam  flink toe. Toch blijft gebruikt frituurvet nog steeds de meest gebruikte afvalstroom voor de productie van biobrandstof.

De verwachting is dat de inzet van brown grease weer fors zal afnemen, doordat biobrandstof uit deze grondstof vanaf 2023 niet meer ingeboekt mag worden als de eindbestemming zeevaart is.

Emissiereductiedoel weer behaald

Belangrijk voor de verduurzaming van vervoer in Nederland is het verlagen van de CO2 uitstoot van brandstoffen, in de keten van oorsprong tot aan gebruik in de motor.

Een significant deel van de behaalde emissiereductie over 2022 komt voort uit biobrandstofleveringen aan zeevaart. De leveringen aan zeevaart tellen niet mee voor de rapportage aan Europa over behaalde resultaten op nationaal niveau. Ondanks dat gegeven, voldeed Nederland ook in 2022 aan de Europese doelstelling voor emissiereductie in vervoer en transport.