Geen handhaving bij te laat indienen eerste kwartaalrapport CBAM

Sinds kort kunnen CBAM-aangevers hun eerste kwartaalrapport indienen in het CBAM-register van de Europese Commissie. Het register bevat helaas nog fouten en veel CBAM-aangevers hebben daarom problemen bij het invullen van het rapport.

inlogscherm CBAM-Register

Op 5 januari 2024 werd het mogelijk om een CBAM-rapport in te dienen bij de Europese Commissie.  Al snel bleek dat het CBAM-register onder andere bij het gebruik van standaardwaarden onterechte foutmeldingen gaf. Dit heeft de NEa onder de aandacht gebracht bij de Europese Commissie en op 15 januari is een nieuwe versie van de rapportagemodule uitgebracht. Daarmee lijken de grootste problemen te zijn opgelost. 

De NEa krijgt nog wel signalen dat het uploaden van een XML-bestand met kwartaalgegevens tot foutmeldingen kan leiden. Daarnaast is het niet altijd duidelijk hoe het rapport moet worden ingevuld. Omdat er veel vragen worden gesteld aan de NEa helpdesk, kan het zijn dat het langer duurt voordat u antwoord krijgt op uw vraag. 

De uiterste datum voor het indienen van de eerste kwartaalrapportage is 31 januari 2024. De NEa begrijpt dat het voor veel bedrijven lastig is om aan deze verplichting te voldoen, zowel door de korte voorbereidingstijd als door de aanloopproblemen met het CBAM-register. De NEa zal daarom geen boete opleggen als het eerste CBAM-rapport niet of niet op tijd wordt ingediend.

De NEa kan wel een formele correctieprocedure starten waarin de CBAM-aangever wordt gevraagd alsnog een rapport in te dienen. In die procedure kan dan wel een boete worden opgelegd als de CBAM-aangever niet het nodige doet om alsnog een CBAM-rapport in te dienen.

Tegelijkertijd gaat de NEa in gesprek met de Europese Commissie om te komen tot een verbetering van het CBAM-register. De huidige overgangsperiode van CBAM is bedoeld om ervaring op te doen, om te leren en om gegevens te verzamelen. Daarom is het belangrijk dat CBAM-aangevers in het register gegevens rapporteren over de invoer van CBAM-goederen en de bijbehorende emissies.