CBAM vanaf 2026

Vanaf 1 januari 2026 is de overgangsperiode voorbij en gelden er nieuwe verplichtingen. Op deze pagina staat hier meer informatie over. 

Toelating

Als een importeur vanaf 1 januari 2026 CBAM-goederen wil importeren naar de EU moet deze zijn toegelaten als "CBAM-aangever". Bij de aangifte tot invoer wordt door de Douane gecontroleerd of de importeur een toegelaten CBAM-aangever is, als dat niet zo is mogen de goederen niet worden ingevoerd.

Om CBAM-aangever te worden moet een importeur een toelatingsaanvraag indienen bij de daarvoor aangewezen organisatie in de lidstaat waar de importeur gevestigd is. Deze aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 januari 2025. Meer over de toelating en de toelatingsaanvraag vindt u hier

Rapportage

In de overgangsperiode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2025 moet elk kwartaal een CBAM-rapport worden ingeleverd bij de Europese Commissie als een importeur in dat kwartaal CBAM-goederen heeft geïmporteerd. 

Vanaf 1 januari 2026 vervalt deze kwartaalrapportage en komt er een jaarlijkse rapportage voor in de plaats, de CBAM-aangifte. Een importeur hoeft dus nog slechts eenmaal, na afloop van het jaar, een CBAM-aangifte op te maken en in te dienen bij de Europese Commissie. De aangifte  moet geverifieerd zijn door een geaccrediteerde verificateur.  Voor de inhoud en de eisen aan de aangifte moet de Europese Commissie nog nadere regels opstellen.

CBAM-certificaten en de prijs

In de jaarlijkse CBAM-aangifte wordt gerapporteerd over de ingebedde CO2-emissies van de in dat jaar ingevoerde CBAM-goederen. Dit is CO2 die is uitgestoten bij de productie van de goederen. Voor deze CO2-uitstoot moeten CBAM-certificaten worden ingeleverd. Daarbij staat 1 ton CO2-uitstoot gelijk aan 1 CBAM-certificaat. Als er in het land van oorsprong al een CO2 prijs is betaald wordt deze in mindering gebracht op het aantal certificaten.

De certificaten kunnen worden aangekocht bij de overheid op een centraal IT platform wat nog gebouwd wordt door de Europese Commissie. Als hier meer informatie over beschikbaar komt zal dat hier worden toegevoegd. 

De prijs van een CBAM-certificaat wordt iedere week vastgesteld aan de hand van de gemiddelde veilingprijs in het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) de voorgaande week. De prijs die betaald wordt voor de ingebedde emissies is daarmee zoveel mogelijk gelijk aan de ETS-prijs. De importeur bepaalt zelf wanneer certificaten worden ingekocht, maar aan het einde van elk kwartaal moet het aantal ingekochte certificaten overeenkomen met tenminste 80% van de ingebedde emissies van de in dat kwartaal ingevoerde goederen.