CO2-heffingsregister

Het CO2-heffingsregister (CHeR) is het online systeem met rekeningen voor de installaties die vallen onder de CO2-heffing industrie. Elke installatie waarop de CO2-heffing van toepassing is krijgt de beschikking over één rekening in CHeR. De rekeninghouder van de rekening in CHeR is de exploitant van de installatie. 

Installaties die vallen onder de CO2-heffing industrie gebruiken CHeR om dispensatierechten (DPR's) over te dragen en om hun belastingaangifte te doen. 

Rechten overdragen in CHeR lijkt opt internetbankieren. Nadat u bent ingelogd, heeft u toegang tot uw rekening en kunt u de rekeninginformatie inzien.

Elk jaar wordt eind april op de rekening de hoeveelheid ‘berekende DPR’ gestort en de ‘industriële emissie’ geregistreerd, conform het gerapporteerde in het CO2-heffingsverslag. Vanaf dit moment kunt u het aantal DPR's op uw rekening inzien. Binnen het overdrachtstijdvak van 1 mei tot en met 31 augustus kunt u DPR's overboeken naar andere rekeningen.

Inloggen met eHerkenning

CHeR iwerkt met eHerkenning. Dat betekent dat u een eHerkenningsmiddel nodig heeft om in te kunnen loggen in CHeR. 

Om u te ondersteunen bij het regelen van eHerkenning hebben wij voor u een FAQ beschikbaar gesteld. In de FAQ vindt u veel informatie over eHerkenning en leest u wat er nodig is om uiteindelijk te kunnen inloggen in CHeR. Wij raden u aan de FAQ aandachtig door te nemen en ervoor te zorgen dat de beoogde rekeningbevoegde(n) tijdig over een eHerkenningsmiddel op minimaal betrouwbaarheidsniveau EH3 beschikken.

Technisch probleem met eHerkenning

CHeR is online maar er zijn technische problemen met de dienst eHerkenning met als gevolg dat het register nog niet toegankelijk is via eHerkenning.
De overdrachtsperiode voor dispensatierechten (DPR's) loopt van 1 mei tot en met 31 augustus. Wij gaan ervan uit dat het technische probleem op korte termijn wordt verholpen.

Indien u nu toch al DPR's wilt overdragen dan biedt de NEa hiervoor een mogelijkheid, door de voor uw installatie geregistreerde rekeningbevoegden voor het EU ETS-register tijdelijk zonder eHerkenning toegang te verlenen tot CHeR. Zodra het technische probleem verholpen is, wordt deze toegang afgesloten en is alleen nog toegang via eHerkenning mogelijk

Voor deze optie zijn een aantal verdere administratieve stappen nodig. Indien u hier gebruik van wilt maken verzoeken wij u per email contact op te nemen met de Helpdesk NEa