Verrekenen dispensatierechten

Naast het verkopen van een overschot aan DPR’s, kan een installatie het overschot op de rekening laten staan om na het einde van de overdrachts- en aangiftetijdvak eerder betaalde heffing terug te krijgen. Deze verrekening vindt, indien van toepassing, automatisch plaats.

Dat werkt als volgt: In 2021 stoot een installatie 100 ton CO2 uit. Het heeft maar 80 DPR’s en besluit om geen DPR’s bij te kopen. Dat betekent dat de installatie in dat jaar over 20 ton CO2 heffing moet betalen. Het daaropvolgende jaar stoot de installatie maar 60 ton CO2 uit en beschikt het over 70 DPR’s. Dat betekent dus dat de installatie dat jaar een overschot heeft van 10 DPR’s. In plaats van de DPR’s te verkopen besluit de installatie de DPR’s te laten verrekenen met eerder betaalde heffing. De heffing die de installatie het voorgaande jaar betaalde over 10 (van de in totaal 20) ton CO2 krijgt het terug.

Het is ook mogelijk om DPR’s die zijn verkregen door handel, in te zetten voor verrekening. Als de installatie uit het voorbeeld in 2022 10 extra DPR’s verkrijgt door overdracht, kunnen er 20 DPR’s verrekend worden en wordt de grondslag voor 2021 opnieuw vastgesteld op nul. Alle betaalde belasting over 2021 wordt dan teruggegeven.

Rekenhulp

De NEa heeft een excel-rekenmodel ontwikkeld waarin het mogelijk is om de financiële gevolgen van de verschillende scenario’s voor overdracht en verrekening inzichtelijk te maken. Het rekenmodel kunt u hier vinden.