Jaarafsluiting ETS luchtvaart en CH-ETS Luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, en eventueel ook het Zwitserse emissiehandelsysteem (CH-ETS), zijn verplicht om elk voorjaar het voorgaande emissiejaar af te sluiten. Deze verplichting bestaat uit het rapporteren van de broeikasgasemissies uiterlijk 31 maart en het inleveren van emissierechten om hun uitstoot te vereffenen uiterlijk op 30 april.