Luchtvaartmaatschappijen die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, zijn verplicht om elk voorjaar het voorgaande emissiejaar af te sluiten. Deze verplichting bestaat uit het rapporteren van de broeikasgasemissies en het inleveren van emissierechten om hun uitstoot te vereffenen.