Ontstaan en geschiedenis

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is op 1 januari 2005 opgericht door het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).

Haar taak: onafhankelijk toezicht op de wetten en regels voor emissiehandel. Tot 2013 was dit de emissie van zowel koolstofdioxide (CO2) als stikstofoxide (NOx); daarna is de NOx-emissiehandel als marktinstrument gestopt.

Sinds 2011 is de NEa ook de uitvoeringsorganisatie voor de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie voor vervoer en luchtverontreiniging door brandstoffen. 

Daarnaast zijn we op 1 januari 2018 aangewezen als de toezichthouder op de naleving van de duurzaamheidseisen aan het gebruik van vaste biomassa bij de productie van energie. En sinds 2021 hebben we de taak om de CO2-heffing voor de industrie uit te voeren, te innen en de naleving te waarborgen. Met de CO2-heffing wordt geborgd dat de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2030 is verminderd met 14,3 megaton.