Referentiegegevens REV

Het Register Energie voor Vervoer bevat gegevens van brandstoffen en grondstoffen. Een actueel overzicht vindt u binnenkort onderaan deze pagina. Het betreft de gegevens die verwerkt zijn/worden in de versie van het REV die naar verwachting vanaf april 2022 beschikbaar is en waarin de vernieuwde regelgeving is verwerkt (implementatie van RED2 en Klimaatakkoord).

Voor de brandstoffen gaat het om de verschillende soorten hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen, hun energie-inhoud en broeikasgasemissiefactor.

Bij de grondstoffen gaat het om hun Engelse benaming, een omschrijving, het soort HBE dat na inboeking wordt verkregen, of een non-modificatieverklaring verplicht is en of een biobrandstof op basis van de betreffende grondstof dubbeltellend is.