Referentiegegevens REV

Het Register Energie voor Vervoer bevat gegevens van brandstoffen en grondstoffen. Een actueel overzicht vindt u onderaan deze pagina.

  • Bij de grondstoffen gaat het om hun Engelse benaming, een omschrijving, het soort HBE dat na inboeking wordt verkregen, of een non-modificatieverklaring verplicht is en of een biobrandstof op basis van de betreffende grondstof dubbeltellend is.
  • Voor de brandstoffen gaat het om de verschillende soorten hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen, hun energie-inhoud en broeikasgasemissiefactor.

Staat een grondstof of brandstof niet in de overzichten genoemd? Neem dan contact op met de NEa.

Brandstoffen in het REV

Grondstoffen in het REV