Spaarlimiet EV

Als bedrijven na het afschrijven van Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) voor hun verplichtingen een overschot HBE’s op hun rekening hebben, kunnen zij op 1 mei een hoeveelheid HBE's meenemen naar het volgende jaar. Dit is het spaarsaldo.

Het spaarsaldo is gelimiteerd. Het aantal HBE's boven het spaarlimiet vervalt. Dit is een automatische handeling in het Register Energie voor Vervoer (REV). De hoogte van het spaarlimiet wordt per type deelnemer bepaald.

Het spaarlimiet is afhankelijk van de hoedanigheid van de rekeninghouder. Algemeen uitgangspunt is dat een saldo van 2.000 HBE’s of minder altijd gespaard kan worden:

  • Een overboeker heeft een spaarlimiet van 2.000 HBE’s.
  • Een inboeker mag 10% sparen van het aantal HBE’s dat hij over het voorgaande jaar heeft gecreëerd door inboekingen, met een minimum van 2000 HBE's.
  • Een bedrijf met een jaarverplichting en reductieverplichting mag 25% van zijn jaarverplichting of reductieverplichting aan HBE’s sparen, met een minimum van 2.000 HBE's.
  • Bij rekeninghouders met meerdere faciliteiten past het REV het percentage toe dat het hoogste spaarsaldo oplevert, met een minimum van 2.000 HBE’s.

De opvulling van het spaarlimiet vindt automatisch plaats op basis van de beschikbare HBE’s, waarbij eerst wordt gevuld uit HBE’s-G die beschikbaar zijn op de rekening, gevolgd door  HBE’s-O, HBE’s-B en als laatste door HBE’s-C.

Het aantal HBE's boven het spaarlimiet vervalt. Dit geldt ook als zich bij één of meerdere HBE’s een negatief deelsaldo voordoet na het afschrijven van de jaarverplichting. De hoeveelheid HBE’s boven het spaarlimiet kan niet gecompenseerd worden met een negatief deelsaldo. Dit betekent dat het aantal HBE’s boven het spaarlimiet hoe dan ook komt te vervallen, ongeacht het bestaan van eventuele negatieve deelsaldi.

Het REV voert de spaartransacties automatisch uit bij de jaarafsluiting.

Spaarlimiet
Spaarlimiet van: # HBE's
Bedrijf met verplichtingen 2.000 of 25% van jaarverplichting of reductieverplichting
Inboeker met verplichtingen 2.000 of 10% of 25%
Inboeker 2.000 of 10% van totaal inboekingen
Overboeker 2.000