ETS Zeevaart

In december 2022 is er een Europees akkoord bereikt over de uitbreiding van het bestaande Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) met de sector zeescheepvaart. Hierdoor zullen veel grote schepen onder het ETS gaan vallen. Het doel van de maatregel is identiek aan die van het ETS voor andere sectoren. Het ETS geeft bedrijven, in dit geval zeevaartbedrijven een keuze: betalen voor het recht om CO2 uit te stoten òf CO2 reduceren door te investeren in schonere scheepvaart. Vanwege de internationale doelgroep is de meest actuele informatie te vinden in het Engels.

Bent u contactpersoon voor een bedrijf dat mogelijk onder deze maatregel valt? Registreer u dan bij de NEa en ontvang automatisch aanvullende informatie.

 

Onderwerpen