ETS Zeevaart

In december 2022 is er een Europees akkoord bereikt over de uitbreiding van het bestaande Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) met de sector zeescheepvaart. Hierdoorvallen grote schepen vanaf 1 januari 2024 onder het ETS. Het doel van de maatregel is identiek aan die voor andere sectoren. Het ETS geeft bedrijven, in dit geval zeevaartbedrijven een keuze: betalen voor het recht om CO2 uit te stoten òf CO2 reduceren door te investeren in schonere scheepvaart.

Vanwege de internationale doelgroep is de meest actuele informatie over EU ETS Zeevaart te vinden in het Engels.

Onderwerpen