Voorbereiden op een toezichtbezoek

U kunt zich als bedrijf voorbereiden op een toezichtbezoek door de NEa. Zo kunt u zelf bijdragen aan een soepel verloop van het bezoek.

Dit kunt u doen:

Bestaande situatie vergelijken met monitoringsplan
U kunt nagaan of de situatie zoals die is beschreven in het monitoringsplan en de referentiedocumenten overeenkomt met de situatie op de bedrijfslocatie.

Documenten verzamelen
Zorg dat op de dag van het toezichtbezoek de volgende documenten beschikbaar zijn:

  • een actuele versie van het goedgekeurde monitoringsplan en de referentiedocumenten
  • meetrapporten of waarden voor de vaststelling van calorische waarden, emissiefactoren en oxidatiefactoren
  • werkprocedures voor zover relevant voor emissiehandel
  • rapporten van de uitgevoerde interne audits
  • de emissiecijfers van een van tevoren opgevraagde periode
  • gegevens ter onderbouwing van de toewijzing van gratis emissierechten