Vergunning aanvragen

Bedrijven die verplicht deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), moeten een emissievergunning hebben vanaf het moment van de eerste uitstoot. De belangrijkste voorwaarde om een vergunning te krijgen is het opstellen van een monitoringsplan dat voldoet aan alle eisen.

Deelnemers EU ETS

Grote industriële bedrijven die broeikasgassen uitstoten moeten verplicht deelnemen aan het EU ETS. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die elektriciteit opwekken, metaal produceren of chemische producten vervaardigen. In Nederland doen ongeveer 450 bedrijven mee aan de emissiehandel.

Annex-I van de Europese richtlijn voor emissiehandel geeft aan welke bedrijven de verplichting hebben om deel te nemen aan het EU ETS. De (industriële) activiteiten die vanaf 1 januari 2013 onder het EU ETS vallen, staan in de tabel hieronder.

De Europese Commissie heeft een leidraad opgesteld over hoe Annex-I van de richtlijn moet worden geïnterpreteerd.

Activiteiten EU ETS

Monitoringsplan
Het belangrijkste onderdeel van de emissievergunning is het monitoringsplan, zoals opgesteld door het bedrijf zelf. De emissievergunning is een besluit, waarin onder meer is vastgelegd welke versie van het monitoringsplan met bijbehorende documenten (o.a. monsternemingsplan) door de NEa is goedgekeurd. De verdere regels waaraan deelnemende bedrijven moeten voldoen voor monitoring, rapportage en meldingen zijn uitgewerkt in de relevante regelgeving; in de emissievergunning staan hiervoor geen nadere voorschriften.

Geen eisen en gegevens over uitstoot
De emissievergunning bevat ook verder geen overzicht met eisen en voorschriften, zoals bijvoorbeeld in de omgevingsvergunning. Daarnaast zijn in een emissievergunning geen gegevens opgenomen over bijvoorbeeld de hoeveelheid emissies of de hoeveelheid gratis emissierechten.

Vergunningsprocedure

Bedrijven die deelnemen aan het EU ETS moeten beschikken over een emissievergunning. Deze vergunning moet geldig zijn op het moment dat een inrichting voldoet aan de criteria voor deelname en de eerste uitstoot plaatsvindt.

Tijdig aanvragen
De NEa adviseert u om tijdig per e-mail een emissievergunning aan te vragen: minimaal 4 maanden voordat deze in werking moet treden. De NEa heeft dan voldoende tijd voor een inhoudelijke beoordeling en het doorlopen van de wettelijke procedures. Hoe lang de inhoudelijke beoordeling precies duurt, hangt sterk af van de kwaliteit en complexiteit van het monitoringsplan. De vergunningsprocedure kan dus langer duren dan 4 maanden.

Nadat een emissievergunning is verleend, kunt u in een aparte procedure gratis emissierechten aanvragen .

Vergunningsprocedure