Boeterapporten hernieuwbare energie

Op deze pagina ziet u een overzicht van bestuurlijke boetes die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft opgelegd aan bedrijven die de voorwaarden van het systeem met hernieuwbare energie en hernieuwbare brandstofeenheden (HBE's) hebben overtreden. De informatie gaat in op de inhoud van de overtreding en de maatregel die de NEa daarop neemt. De bedrijven blijven anoniem.

Overzicht overtredingen en maatregelen
Overtreding Maatregel Datum boete Meer informatie
Te veel vloeibare biobrandstof
inboeken.

Bestuurlijke boete 
€ 98.500,25

28 augustus 2023 Samenvatting
rapport #01

Niet voorafgaand aan de inboeking
de Garanties van Oorsprong (GVO's)
overmaken.

Bestuurlijke boete
€ 12.530,38
23 oktober 2023 Samenvatting
rapport #02