Laptop waarvoor document afbeeldingen zweven, met handen
Beeld: ©NEa