Organisatie

Stand van de NEa

De Stand van de NEa biedt inzicht in de uitvoering van en dienstverlening aan de systemen van emissiehandel en energie voor vervoer en de observaties over de werking in de praktijk van de regelgeving die de NEa uitvoert.

Jaarverslagen

Bestuursverslagen

Gepubliceerde boetebesluiten

Emissiehandel

Boetes wegens emitteren zonder vergunning

Boetes wegens monitorings- en rapportagefouten emissies

Boetes wegens niet tijdig melden daling activiteitsniveau of capaciteit