Douane informeert mogelijke importeurs van CBAM-goederen

De Douane heeft mogelijke importeurs van CBAM-goederen een brief gestuurd over de rapportageverplichting voor CBAM.

Belangrijk: de douanebrief is helaas ook gestuurd naar enkele bedrijven die geen CBAM-goederen geïmporteerd hebben. Lees hierover meer op de website van de Douane.

Op 1 oktober 2023 is de overgangsperiode voor CBAM gestart. Importeurs die na deze datum CBAM-goederen in de EU importeren waarvan de waarde hoger is dan € 150,- per zending, zijn vanaf nu verplicht om na afloop van elk kwartaal een CBAM-rapport in te dienen.

Alle bedrijven die in het vierde kwartaal van 2023 CBAM-goederen hebben ingevoerd, hebben de brief van de Douane gekregen. Deze bedrijven hebben de verplichting om uiterlijk 31 januari 2024 een CBAM-kwartaalrapport in te dienen in het CBAM-register. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze verplichting. 

Omdat het CBAM-register nog niet optimaal functioneert en de voorbereidingstijd erg kort was, zal er geen sprake zijn van handhaving bij te laat indienen van het CBAM-rapport. Zie ook het nieuwsbericht daarover.

Heeft u de brief ontvangen, maar weet u toch niet zeker of u een CBAM-rapport moet indienen? Kijk dan naar dit stroomschema. Weet u het dan nog niet zeker of weet u niet om welke goederen het gaat? Neem dan contact op met de Douane. De NEa heeft geen zicht op de door u geïmporteerde goederen en kan u daarover dus ook geen informatie geven.