Deelnamecriteria ETS-2

Op deze pagina vindt u informatie over de deelnamecriteria van het ETS-2. Als een bedrijf aan de deelnamecriteria voldoet, heeft het verplichtingen onder het ETS-2.

Welke brandstofleveranciers vallen onder het ETS-2?

Het ETS-2 legt verplichtingen op aan brandstofleveranciers. Zij moeten de CO2-uitstoot van hun geleverde brandstoffen monitoren, hierover rapporteren en vervolgens emissierechten inleveren. Het ETS-2 kijkt echter nog naar drie zaken om te bepalen of een brandstofleverancier verplicht moet deelnemen:

  • Is een brandstofleverancier een gereglementeerde entiteit?
  • Aan welke sectoren wordt de brandstof geleverd voor eindgebruik?
  • Wat voor soort brandstof wordt er geleverd?

Een combinatie van de drie bovenstaande punten is noodzakelijk. Dus pas als een brandstofleverancier een gereglementeerde entiteit is, hij brandstoffen levert aan tenminste één sector die onder het ETS-2 valt én hij tenminste één brandstof levert die onder het ETS-2 valt, heeft de brandstofleverancier verplichtingen onder het ETS-2.

Mogelijk een bredere toepassing van eindverbruik in Nederland

Vooralsnog zijn leveringen aan de volgende sectoren voor eindverbruik, uitgezonderd van het ETS-2:

  • Land- en bosbouw
  • Visserij
  • Scheepvaart
  • Spoor
  • Installaties die onder het al bestaande ETS-1 vallen voor de grote industrie en energiebedrijven

Als een leverancier enkel levert aan een of meerdere van de bovenstaande sectoren voor eindverbruik, heeft de leverancier vooralsnog geen verplichtingen onder het ETS-2. 

Het kabinet heeft in de voorjaarbesluitvorming aangekondigd dat het nieuwe Europese emissiehandelssysteem voor de gebouwde omgeving, wegtransport en kleine industrie (ETS-2) zo breed mogelijk wordt ingevoerd in 2027. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de opt-in waarbij alle fossiele brandstoffen onder het nieuwe handelssysteem komen te vallen. Deze opt-in moet nog verder worden uitgewerkt.

Het is dus nog onzeker of de bovenstaande sectoren, die nu nog zijn uitgezonderd, ook uitgezonderd blijven.