Inboeken waterstof

Bedrijven die waterstof met behulp van een bemeterd leverpunt leveren aan vervoer in Nederland kunnen deze leveringen inboeken als deze leveringen vergroend zijn met "garanties van oorsprong voor ander gas uit hernieuwbare bronnen (verder: ‘waterstof-gvo’s; ). Zij ontvangen daarvoor HBE’s van het soort ‘overige’ op hun rekening in REV.

Bedrijven die kunnen inboeken

Alleen bedrijven die houder zijn van een Omgevingswetvergunning voor de ontvangst, de opslag en de verkoop van waterstof en beschikken over een bemeterd leverpunt kunnen de vergroende waterstofleveringen inboeken.

Inboekbare brandstof

De inboeker registreert in het REV het door hem aan vervoer geleverde volume waterstof (zoals blijkt uit het bemeterd leverpunt) en het (energie)volume van de waterstof-gvo’s. HBE's worden alleen aangemaakt voor zover de waterstoflevering is vergroend door waterstof-gvo’s. Daartoe moet de inboeker, voorafgaand aan de inboeking in het REV waterstof-gvo’s op de NEa-rekening in het VertiCer register overmaken.

Garanties van oorsprong voor waterstof

Een waterstof-gvo wordt uitgegeven door VertiCer als bewijs dat een bepaalde hoeveelheid waterstof in Nederland is geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektriciteit en voor zover de gebruikte elektriciteit hernieuwbaar is. Dit laatste moet worden onderbouwd met "gvo's hernieuwbare elektriciteit". Overigens hoeft de elektriciteit die gebruikt is in de elektrolyser zelf niet per se hernieuwbaar te zijn. Het kan ook om elektriciteit uit het net gaan die administratief vergroend is "gvo's hernieuwbare elektriciteit". Op deze manier worden "gvo's hernieuwbare elektriciteit" als het ware omgezet in waterstof-gvo's en wordt de hernieuwbaarheid van de ingeboekte waterstof geborgd.

Om waterstof-gvo’s te kunnen gebruiken voor inboekingen, moet op de gvo hernieuwbare elektriciteit zijn aangegeven dat de hernieuwbare elektriciteit in Nederland is opgewekt en dat er voor de productie-installatie geen beschikking voor exploitatiesubsidie is afgegeven.
Let op! Deze werkwijze is dus anders dan bij de inzet van groen gas gvo’s voor het inboeken van biogas, waarbij er wel een beschikking mag zijn afgegeven aan de biogasproducent maar er geen subsidie mag zijn verstrekt.

Momenteel zijn er voor de elektrolyse-installatie voor het verkrijgen van HBE’s geen eisen met betrekking tot subsidie. In de nabije toekomst kan zal dit veranderen.

Waterstof-gvo's worden uitgegeven aan de waterstofproducent. Om te kunnen inboeken zal de inboeker de waterstof-gvo's van de waterstofproducent op zijn rekening in het VertiCer register moeten verkrijgen. Vervolgens maakt de inboeker deze waterstof-gvo's over op de NEa rekening in het VertiCer register.

Meer informatie over de inzet van gvo’s hernieuwbare elektriciteit voor waterstof-gvo’s en over de uitgifte van waterstof gvo’s leest u op de webpagina’s van VertiCer.

Bij deze inboekroute hoeft de inboeker dus niet persé zelf fysieke hernieuwbare waterstof te leveren (dit kan ook fossiele waterstof zijn), maar hij moet de levering wel vergroenen met waterstof-gvo’s om voor HBE’s in aanmerking te komen.

HBE's voor het vergroende deel van de levering

Alleen dat deel van de geleverde waterstof dat vergroend is met waterstof-gvo’s leidt tot bijschrijving van HBE’s. Het energievolume van de gvo's bepaalt daarom het aantal bij te schrijven HBE's. Het is niet mogelijk om meer energie-inhoud van gvo's op te voeren, dan de inboeker aan waterstof heeft geleverd. Met andere woorden: het is niet mogelijk om waterstofleveringen meer dan 100% te vergroenen en in te boeken.

Vermenigvuldigingsfactor

Ter stimulering van de inzet van hernieuwbare brandstof in vervoer geldt voor de beloning in HBE's een vermenigvuldigingsfactor van 2,5.

                                          Aantal HBE-O    =   Energie-inhoud gvo*     X     2,5                                                   

* Omgerekend naar / uitgedrukt in GJ

Het inboeken van waterstof aan de zee- en luchtvaart is in elk geval mogelijk tot en met 2024. Leveringen gedaan vanaf 1 januari 2025 komen niet meer in aanmerking voor inboeken. Vanaf 2025 gelden andere wettelijke kaders waarin leveringen aan deze bestemmingen mogelijk niet meer in aanmerking komen voor inboeken. Voor leveringen aan de zee- en luchtvaart gelden de multipliers van 0,8 (0,4 vanaf 2024), respectievelijk 1,2.

Te registreren gegevens

Bij het inboeken van gasvormige hernieuwbare brandstof worden de volgende gegevens opgegeven in het REV:

  • de geleverde hoeveelheid waterstof in kilogrammen per leverpunt
  • de gegevens van de gvo’s andere gassen
  • gegevens van de leveringslocatie en het bemeterde leverpunt

Veelgestelde vragen

Bekijk ook de antwoorden op veelgestelde vragen over het inboeken van waterstof.