Jaarafsluiting CO2-heffing

De jaarafsluiting CO2-heffing is een onderdeel van de nalevingscyclus van de CO2-heffing industrie. De jaarafsluiting bestaat uit een aantal verplichtingen die jaarlijks terugkeren.

Installaties onder de CO2-heffing moeten uiterlijk 31 maart 2024 een industrieel emissieverslag en een verslag dispensatierechten inleveren. Op basis van deze rapportages wordt de grondslag van de heffing bepaald. Na een periode waarin overdracht van dispensatierechten tussen installaties mogelijk is moet op 1 oktober belastingaangifte worden gedaan.  

Verslaglegging

De meeste installaties die onder de CO2-heffing vallen hebben een verplichting om 2 verslagen in te dienen:

  1. het industrieel emissieverslag: hierin wordt opgegeven wat de industriële jaarvracht is waarover de CO2-heffing wordt berekend. In dit verslag worden daarnaast (voor zover van toepassing) de uitgezonderde emissies van elektriciteitsopwekking en stadsverwarming opgenomen.
  2. het verslag over het aantal dispensatierechten: hierin wordt op basis van de benchmarks en het (historische) activiteitsniveau opgegeven hoeveel dispensatierechten worden berekend over het voorgaande jaar.

Meer informatie over de inhoud van deze verslagen en de administratieve verplichtingen binnen de CO2-heffing vindt u hier.

Voor de CO2-heffing heeft de NEa één format opgesteld (het CO2-heffingsverslag) waarin zowel het verslag over dispensatierechten als het industrieel emissieverslag gecombineerd is.

Deadline

De verslagen moeten uiterlijk 31 maart bij de NEa worden ingediend. Voor installaties die ook onder het EU ETS vallen loopt dit gelijk met de jaarafsluiting EU ETS

Na controle van de verslagen zal de NEa op 30 april dispensatierechten (DPR's) storten op uw rekening in het CO2-heffingsregister (CHeR). 

Indien u voor de eerste keer aangifte doet, maakt de NEa automatisch een rekening voor u aan. U wordt hier op een later moment verder over geïnformeerd. 

Let op: Indien er niet tijdig een verslag over het aantal dispensatierechten bij de NEa wordt ingediend kan de NEa geen DPR's op uw rekening in CHeR  storten. Dit geldt ook als het verslag op een later moment alsnog wordt ingediend. 

Tijdlijn

  • Uiterlijk 31 maart: Indienen industrieel emissieverslag en indienen verslag dispensatierechten
  • 30 april: Dispensatierechten worden op installatierekening gestort in CHeR
  • 1 mei - 31 augustus: Overdrachtsperiode dispensatierechten
  • 1 oktober: Belastingaangifte doen
Tijdlijn CO2-heffing vanaf 2022: 31 maart, indienen industrieel emissieverslag, indienen verslag dispensatierechten; 30 april, storten dispensatierechten door NEa; 1 mei, start overdrachtsperiode dispensatierechten; 31 augustus, einde overdrachtsperiode dispensatierechten; 1 oktober, belastingaangifte.