Hernieuwbare Energie voor Vervoer 2022-2030

Sinds 2003 verplicht de Europese Commissie (EC) de EU lidstaten om het aandeel hernieuwbare energie in de transport sector te vergroten.

De wet- en regelgeving Energie voor Vervoer heeft als doelstellingen om het aandeel hernieuwbare energie (zoals biobrandstoffen) in vervoer te vergroten en om de broeikasgasuitstoot van vervoersbrandstoffen te verminderen.

Vanaf 1 januari 2023 geldt de vernieuwde wet- en regelgeving Energie voor Vervoer waarin (delen van) RED2 en het Klimaatakkoord zijn geimplementeerd. Op onderstaande pagina's leest u een uitleg van deze regelgeving.

Meer informatie met een algemene uitleg over de systematiek, zie Wat is hernieuwbare Energie voor Vervoer?