Verplichtingen Energie voor Vervoer 2022-2030

Bedrijven die in Nederland brandstoffen leveren hebben verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer. Dit zijn de jaarverplichting en de reductieverplichting.

De jaarverplichting is een jaarlijks toenemend verplicht aandeel hernieuwbare energie van de brandstofleveringen van een bedrijf. Het verplichte aandeel loopt stapsgewijs op van 17,9% in 2022 tot een voorgenomen 28,4% in 2024 (voor de jaren erna wordt de hoogte nog vastgesteld in het kader van RED III).

De reductieverplichting verplicht een bedrijf om de gemiddelde broeikasgasuitstoot van zijn jaarlijkse brandstofleveringen aan vervoer met minstens 6% te verminderen ten opzichte van de referentiesituatie van 2010.  

Om de hoogte van de jaar- en reductieverplichting te bepalen, zijn bedrijven verplicht om jaarlijks hun veraccijnsde brandstofleveringen op te voeren in het Register Energie voor Vervoer. De hoogte van de verplichtingen wordt uitgedrukt in Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s).

Bedrijven voldoen aan hun verplichtingen door op een vast moment in het jaar (30 april) voldoende HBE’s op hun rekening in het Register Energie voor Vervoer te hebben staan. Om aan de verplichtingen te voldoen, hebben zij dus een rekening in het Register Energie voor Vervoer nodig.

Op de verdiepingspagina’s staat beschreven wat de verplichtingen inhouden en hoe bedrijven daar aan moeten voldoen: