Een verlicht raffinageterrein in de schemering

ETS Stationair

Bedrijven leveren veel informatie aan bij de NEa voor de jaarafsluiting in het kader van het EU-ETS en de nationale CO2-heffing. Hoe gaat de NEa hiermee om? U leest dat hier.

Gegevens die betreking hebben op emissies,  geveilde en gratis rechten, die de NEa actief naar buiten brengt, vindt u hieronder.

Emissiecijfers

ETS-uitstoot

Veilingmonitor

CO2-efficiëncy

Toewijzing gratis emissierechten