14 december Online informatiebijeenkomst implementatie RED II

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Op dinsdagmiddag 14 december a.s. organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) een online informatiebijeenkomst. Tijdens dit webinar willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen van de implementatie van de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie voor mobiliteit (RED II).

Het programma zal bestaan uit verschillende blokken met daarin de volgende onderwerpen;

  • Aanleiding en belangrijkste veranderingen
  • Verplichtingen
  • Inboeken vloeibare biobrandstof
  • Inboeken elektriciteit
  • Inboeken waterstof

Verdere details over het programma en tijdschema worden begin december bekend gemaakt.

Als u al meer over de voortgang wilt lezen, bezoek dan onderstaande links: