Toegankelijkheid

Bij de realisatie van de website besteedt emissieautoriteit.nl veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

WCAG 2.1 / EN 301 549

Volgens het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid moeten alle websites van Nederlandse overheidsinstantie sinds 23 september 2020 voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De eisen voor toegankelijkheid zijn vastgesteld in de WCAG 2.1: Web Content Accessibility Guidelines. Ook is er de Europese norm voor digitoegankelijkheid genaamd EN 301 549. Deze verwijst naar de WCAG 2.1 en beschrijft daarnaast ook instructies voor het inkopen van toegankelijke producten en diensten.

Toegankelijkheidsverklaring

Elke overheidsinstantie is verplicht elke 36 maanden een nieuw toegankelijkheidsonderzoek te laten uitvoeren. De Nederlandse Emissieautoriteit heeft dit voor het laatst op [datum] laten doen. Uit dit onderzoek is de beoordeling B uitgekomen. Dit betekend dat www.emissieautoriteit.nl gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Het volledige rapport is hier terug te lezen. De toegankelijkheidsverklaring is ook opgenomen in het register.

Ook zijn we verplicht om jaarlijks zelf een geüpdatete toegankelijkheidsverklaring op te stellen.

Platform Rijksoverheid Online (PRO)

Sinds december 2014 staat de website van de Nederlandse Emissieautoriteit op het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Dit platform zorgt ervoor dat bij het ontwerp en de bouw van de  website met de functioneel-technische toegankelijkheidseisen rekening gehouden wordt.

Pro-sites hebben echter een aantal technische afwijkingen die maken dat de websites op dit platform niet aan alle toegenkelijkheidseisen kunnen voldoen.. Op deze pagina staat een volledig overzicht van alle afwijken gevonden in het technische toegankelijkheidsrapport. Voor de website van de NEa zijn de volgende afwijkingen het meest relevant:

Bekende problemen

In het toegankelijkheidsonderzoeken zijn een aantal structurele problemen ontdekt. We werken momenteel aan een oplossing. Hieronder volgt een overzicht van toegankelijkheidsproblemen die bij ons bekend zijn, en hoe wij deze aan het oplossen zijn.

Melden van problemen

Komt u bij het bezoeken van onze website pagina’s of onderdelen tegen die niet toegankelijk blijkt te zijn? Neem dan contact op met de helpdesk via info@emissieautoriteit.nl.