Dubbeltelling dierlijk vet wijzigt per 1 januari 2013

Bedrijven mogen biobrandstoffen geproduceerd uit categorie III dierlijk vet, dat voor menselijke consumptie geschikt is, vanaf 2013 niet meer dubbel tellen. Dit heeft de Staatssecretaris van het ministerie van IenM aangegeven in een kamerbrief

Categorie III is geen afval of residu, maar een co-product dat gebruikt kan worden door de oleochemische industrie of als diervoeder. Dubbeltelling blijft nog wel mogelijk voor biobrandstoffen geproduceerd uit categorie I en II dierlijk vet.

Vanwege lopende contracten tussen biodieselproducenten en brandstofleveranciers zal de aanpassing van de regeling per 1 januari 2013 in werking treden.

Meer informatie hierover vindt u in de kamerbrief op de website van de rijksoverheid.