NEa publiceert jaarrapport Veilingen emissierechten 2014

De NEa heeft vandaag het jaarrapport gepubliceerd over het verloop van de veilingen van emissierechten binnen het EU ETS in het jaar 2014. Dat jaar zijn voor Nederland ruim 22 miljoen emissierechten geveild. De opbrengst van de veilingen bedroeg meer dan € 131 miljoen.

Q8 032

Minder aanbod rechten door backloading

In 2014 zijn 30% minder rechten via veiling in de markt gekomen dan het jaar ervoor. Dit houdt verband met de ‘backloading-maatregel’. Deze maatregel houdt in dat de EU in de jaren 2014-2016 in totaal 900 miljoen emissierechten minder veilt. Het doel van backloading is om het overschot aan emissierechten te reduceren, waardoor er meer evenwicht komt tussen vraag en aanbod van emissierechten in de markt.

Veilingprijs gestegen

Ondanks het lagere volume liggen de opbrengsten op een vergelijkbaar peil als dat van 2013. Dit komt omdat de veilingprijs van emissierechten gestegen is.

Rol van de NEa

De NEa is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen om tijdens de veilingen als veiler op te treden. De veiler is een onafhankelijke partij die allereerst verantwoordelijk is voor het veilen van de emissierechten. Daarnaast zorgt de veiler er ook voor dat de opbrengsten van de veilingen op de correcte overheidsrekening terecht komen. De NEa volgt de veilingen en brengt een jaarrapport uit over de veilingen vanuit de Nederlandse context.