Infographics over werking emissiehandel

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) publiceert vandaag een serie infographics over de werking van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Deze infographics leggen op een laagdrempelige manier uit wat het doel is van het EU ETS, hoe het functioneert, wie er aan deelnemen, wat ‘carbon leakage’ inhoudt en hoe het systeem kan worden versterkt. De infographics zijn in opdracht van het ministerie van EZ ontworpen door Schwandt Infographics.