CO2-uitstoot Nederlandse energiebedrijven met 12% gestegen

De CO2-uitstoot van de Nederlandse energiebedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, is in 2015 met bijna 12% gestegen ten opzichte van 2014. Dit blijkt uit de voorlopige uitstootcijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit.

De stijging voor deze sector komt voor het tweede jaar op rij. In 2013 stootten de elektriciteitscentrales samen nog 43,5 Mton CO2 uit. Dit nam in 2014 toe tot 46,1 Mton en steeg in 2015 verder door naar 51,5 Mton CO2.

Rokende schoorsteen van een kolencentrale, met berg kolen op de voorgrond.
Beeld: ©NEa

Stijging toe te schrijven aan kolencentrales

De toename van de uitstoot is volledig toe te schrijven aan de hogere CO2-uitstoot van de kolencentrales. In de afgelopen twee jaar zijn enkele nieuwe kolencentrales volledig in productie genomen. Tegelijkertijd geldt voor verschillende oude kolencentrales dat zij in 2015 voor het laatst volledig in productie waren.

Totale uitstoot

De totale uitstoot van alle Nederlandse deelnemers aan het EU ETS bedroeg in 2015 94,2 Mton CO2-equivalent. Dit is een stijging van 5,2 Mton (6%) ten opzichte van 2014, toen in totaal 89 Mton werd uitgestoten.

Gratis toewijzing neemt af

In 2015 hebben de Nederlandse bedrijven in totaal 46,5 miljoen emissierechten gratis toegewezen gekregen. Dit betekent dat voor alle bedrijven tezamen geldt dat ze voor bijna 50% van hun uitstoot emissierechten hebben moeten aankopen. Dat percentage verschilt per sector. Het aantal emissierechten dat de komende jaren gratis verstrekt wordt, neemt tot en met 2020 met ongeveer 12,5% af tot 41 miljoen.

Publicatie emissiecijfers

De NEa heeft de voorlopige emissiecijfers van de bedrijven en luchtvaartmaatschappijen op haar website gepubliceerd. Begin mei volgen de definitieve emissiecijfers.

De Europese Commissie publiceert vandaag om 12.00 uur op haar website de voorlopige uitstootcijfers van alle deelnemers aan het EU ETS.

Emissiecijfers in beeld

CO2-uitstoot Nederlandse bedrijven 2013-2015
CO2-uitstoot elektriciteitscentrales 2013-2015