Inzet steenkool bij elektriciteitscentrales in 2 jaar 50% toegenomen

De hoeveelheid CO2 die door het verbranden van steenkool door elektriciteitscentrales is vrijgekomen, is in 2015 met 50% gestegen ten opzichte van 2013.

Dit blijkt uit het rapport ‘Voortgang Emissiehandel 2016’ dat vandaag door de Nederlandse Emissieautoriteit is gepubliceerd. Dit rapport geeft inzicht in de CO2-emissiegegevens van de Nederlandse bedrijven die van 2008 tot en met 2015 aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) hebben deelgenomen.

Stijging van uitstoot door steenkool, daling van uitstoot door aardgas

In 2013 stootten elektriciteitscentrales als gevolg van het verbranden van steenkool 20,9 Mton CO2 uit. Deze uitstoot is in twee jaar tijd met 10,5 Mton gestegen tot 31,4 Mton CO2, een stijging van 50%. In dezelfde periode daalde de uitstoot door het verbranden van aardgas door elektriciteitscentrales van 16,4 Mton CO2 tot 13,4 Mton CO2, een daling van bijna 20%.

E-sector verantwoordelijk voor 55% van totale CO2-uitstoot

In totaal stootte de elektriciteitssector in 2015 51,4 Mton CO2 uit. Dit is 7,9 Mton (18%) meer dan in 2013, toen de uitstoot 43,5 Mton CO2 bedroeg. Met een uitstoot van 51,4 Mton CO2 is de elektriciteitssector verantwoordelijk voor 55% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot binnen het EU ETS.

Voorlopig nationaal emissiecijfer 2015

Voor het voorlopige, nationale emissiecijfer 2015 en informatie over de CO2-uitstoot door de niet-ETS sectoren, zie de websites van Emissieregistratie, het CBS en het Compendium voor de Leefomgeving.

Rokende schoorsteen van een kolencentrale, met berg kolen op de voorgrond.
Beeld: ©NEa