Nederlandse industrie stoot 4% minder broeikasgassen uit sinds start EU ETS

De Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben sinds de start van het EU ETS in 2005 4% minder broeikasgassen uitgestoten. Dit blijkt uit het rapport ‘Voortgang Emissiehandel 2017’ dat vandaag door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is gepubliceerd. Dit rapport geeft inzicht in de uitstootgegevens van de Nederlandse bedrijven die van 2005 tot en met 2016 aan het EU ETS hebben deelgenomen.

Daling door lagere uitstoot N2O

De Nederlandse bedrijven die aan het EU ETS deelnemen, stootten in 2016 94 Mton CO2-equivalenten uit. Dit is 4 Mton (4%) minder dan in 2005, toen de uitstoot 98 Mton bedroeg. Deze daling geeft geen indicatie van de omvang van eventueel genomen reductiemaatregelen omdat daartoe de uitstoot afgezet moet worden tegen productievolumes. Wel is duidelijk dat de reductie van de N2O-uitstoot in de chemische industrie voor een groot deel bijdraagt aan de daling. N2O is naast CO2 en PFK een van de drie broeikasgassen die onder het EU ETS vallen. Daarbij rapporteren bedrijven N2O en PFK in de CO2-equivalenten.

Gratis toewijzing loopt terug

In de 1e fase (2005-2007) en 2e fase (2008-2012) van het EU ETS ontvingen de deelnemende bedrijven over het algemeen meer emissierechten dan hun CO2-uitstoot. Dit is sinds de 3e fase (2013-2020) niet langer het geval. In 2016 ontvingen de Nederlandse deelnemers aan het EU ETS 45 miljoen gratis emissierechten. Met deze emissierechten konden zij 48% van hun uitstoot in 2016 compenseren. Het aantal emissierechten dat de komende jaren gratis verstrekt wordt, loopt steeds verder terug. In 2020 ontvangen de Nederlandse bedrijven in totaal 41 miljoen emissierechten.

Gewijzigde brandstofmix zorgt voor lagere uitstoot elektriciteitssector

In 2016 stootte de elektriciteitssector 50,5 Mton CO2-equivalenten uit. Dit is 1 Mton minder dan in 2015. Deze reductie is het gevolg van een gewijzigde brandstofmix bij de opwekking van elektriciteit. Mede door de sluiting van twee kolencentrales is de uitstoot als gevolg van de inzet van steenkool met 3 Mton gedaald. De uitstoot door de inzet van aardgas is in hetzelfde jaar met 2 Mton gestegen.

Voorlopig nationaal emissiecijfer 2016

Voor het voorlopige, nationale emissiecijfer 2016 en informatie over de CO2-uitstoot van de niet-ETS sectoren, zie de websites van Emissieregistratie, het CBS en het Compendium voor de Leefomgeving.

Een grote, grijze elektriciteitscentrale met twee schoorstenen, te zien aan de overkant van een sloot.
Beeld: ©NEa