Handel in emissierechten onder toezicht van de AFM

Op 3 januari 2018 treedt de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) in werking. Vanaf dat moment zijn emissierechten financiële instrumenten en valt de handel in emissierechten onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Contact met de AFM

De AFM heeft in december een brief gestuurd naar alle Nederlandse rekeninghouders om hen over de gevolgen van de inwerkingtreding van de MiFID II te informeren. Voor vragen over de MIFID II of over de gevolgen verwijzen wij u door naar de website van de AFM. Of neem contact op met de AFM via email: carbonemissie_mifid2@afm.nl.

Systemen

Zie ook