Uitstoot kolencentrales daalt verder tot 25%

De CO2-uitstoot van de Nederlandse kolencentrales is in 2017 met 16% gedaald ten opzichte van 2016. Dit laten de meest recente uitstootcijfers zien die de Nederlandse Emissieautoriteit vandaag publiceert. Deze daling zet de trend voort die in 2015 is gestart. Sinds 2015 is de CO2-uitstoot van kolencentrales met 25% gedaald.

CO2-emissies uit kolen 2013-2017
CO2-emissies uit kolen in Nederland
Kolencentrales in Nederland
Kolencentrales in Nederland

Oude kolencentrales gesloten

Tussen 2013 en 2015 steeg de uitstoot van de kolencentrales fors door het openen van drie nieuwe centrales. De daling is ingezet vanaf het moment dat de oude kolencentrales of delen van centrales werden gesloten, zoals afgesproken in het energieakkoord. In het regeerakkoord staat dat in 2030 alle kolencentrales moeten zijn gesloten.

Totale uitstoot industrie daalt ook

De totale Nederlandse CO2-uitstoot van de industrie daalt in 2017 met 3% naar 91,4 Mton. Dit is voor het eerst dat Nederland een duidelijke daling in de uitstoot laat zien sinds 2013. De daling komt met name door reducties in de energiesector. Ontwikkelingen in de overige sectoren zal de NEa in september rapporteren in het rapport ‘Voortgang emissiehandel’.

Publicatie uitstootcijfers

De NEa heeft de uitstootcijfers van de Nederlandse bedrijven op haar website gepubliceerd.

Emissiehandel in Europa
Sinds 2005 bestaat in Europa het marktinstrument CO2-emissiehandel (EU ETS). Het EU ETS is één van de belangrijkste instrumenten die Europa inzet om de Europese uitstoot terug te dringen. De klimaatdoelstelling is een daling in de Europese uitstoot met 21%. De doelstelling wordt ruimschoots gehaald.

Nederlandse toezichthouder
In Nederland is de NEa de toezichthouder op het EU ETS. De NEa controleert de uitstoot van de bedrijven, beheert de verhandelbare uitstootrechten en zorgt dat de Nederlandse bedrijven zich aan de spelregels houden van het systeem. De NEa rapporteert jaarlijks over de ontwikkelingen in de uitstoot bij de industrie.