Voorlopige carbon leakage lijst gepubliceerd

Op 8 mei 2018 heeft de Europese Commissie voor de periode 2021-2030 de voorlopige lijst gepubliceerd van bedrijfstakken die gevoelig zijn voor “koolstoflekkage” (carbon leakage).

Deze voorlopige lijst is het resultaat van de eerstelijnsbeoordeling door de Europese Commissie van alle bedrijfstakken.

Welke bedrijfstakken

In de lijst wordt aangegeven welke bedrijfstakken (NACE 4-niveau) voldoen aan de kwantitatieve criteria zoals vastgelegd in de ETS Richtlijn voor 2021-2030. Installaties in bedrijfstakken en deeltakken die gevoelig zijn voor carbon leakage kunnen voor de periode 2021-2030 100% van de op benchmarks gebaseerde kosteloze toewijzing verkrijgen. De andere installaties zullen tot en met 2026 30% daarvan ontvangen, daarna wordt de gratis toewijzing voor hen geleidelijk uitgefaseerd.

iStock_000019862405

Tweedelijnsbeoordeling

De nu gepubliceerde voorlopige lijst geeft ook een overzicht van bedrijfstakken en deeltakken die een tweedelijnsbeoordeling kunnen aanvragen bij de Europese Commissie. De Commissie zal binnenkort een richtsnoer publiceren voor deze aanvragen. De aanvraag moet voor 8 augustus 2018 worden ingediend.

Als laatste kunnen deeltakken (Prodcom 6 of 8 cijfers) die zijn opgenomen op de carbon leakage lijst voor de periode 2015-2020 een aanvraag indienen bij een van de lidstaten om op de definitieve lijst te worden opgenomen. In Nederland verloopt dit via het Ministerie van EZK. De lidstaat kan de aanvraag vervolgens indienen bij de Commissie. Ook voor deze aanvragen zal de Commissie binnenkort een richtsnoer publiceren.

Definitieve lijst

Het is de bedoeling dat de definitieve lijst eind 2018 wordt vastgesteld. De informatie in de definitieve lijst is een noodzakelijk element voor de dataverzameling voor de bepaling van de gratis toewijzing voor de periode 2021-2025. Deze dataverzameling zal in 2019 plaatsvinden.