Aangepaste privacyverklaring

Op 25 mei jl. is de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) ingegaan. De NEa heeft haar privacyverklaring aangepast en heeft een verwerkingenregister opgesteld.

De NEa heeft voor de implementatie van AVG een goede startpositie, want zij verwerkt persoonsgegevens al met grote zorgvuldigheid en met een specifiek doel. Gegevens verzamelen en bewaren doet de NEa ten behoeve van de uitvoering van haar wettelijke taken voor Emissiehandel en Energie voor Vervoer. Zo waarborgt de NEa dat de deelnemende bedrijven tijdig informatie ontvangen en/of uitgenodigd worden voor informatiebijeenkomsten, zodat zij optimaal geïnformeerd zijn om de regelgeving op juiste wijze uit te voeren.  

De aangepaste privacyverklaring is te vinden op de NEa website.