Presentatie onderzoek ETS China

Op dinsdag 10 juli verscheen de China Carbon Pricing Survey 2018. Dit onderzoek is een enquête onder ruim 300 respondenten, Chinese bedrijven en andere waarnemers van de ontwikkeling van de CO2-markt en het emissiehandelssysteem in China.

Het onderzoek, het vierde op rij, is uitgevoerd door China Carbon Forum, een non-profitorganisatie in China, met steun vanuit Nederland en van de NEa. Het biedt een overzicht van de verwachtingen ten aanzien van de prijzen, emissiereductie, marktontwikkeling en voorbereiding op emissiehandel. De survey, aangevuld met enkele rondetafelgesprekken, geeft een actuele blik na de officiële lancering van het Chinese nationale ETS in december vorig jaar.

Al groeit het vertrouwen in het nationale ETS, er is nog onzekerheid over de vraag wanneer het systeem volledig operationeel zal zijn. De verwachting is wel dat het ETS van invloed zal worden op investeringsbeslissingen van bedrijven. De markt denkt dat de prijs zal oplopen naar gemiddeld CNY 51 (€ 7,80) in 2020 en CNY 86 (€ 13,20) in 2025, maar de prijsverwachtingen lopen wel sterk uiteen.

Voor het monitoren en rapporteren van emissies zeggen bedrijven in meerderheid klaar te zijn, net als voor de dataverzameling ten behoeve van allocatie van rechten. Maar dezelfde respondenten in de industrie laten weten dat ze voor het handelen in rechten nog het nodige te doen hebben. De behoefte aan opbouw van kennis en capaciteit is nog steeds groot.

China heeft zich bij het akkoord van Parijs gecommitteerd aan een piek in absolute CO2-emissies uiterlijk in 2030. De helft van de respondenten verwacht dat die piek al vijf jaar eerder komt.

Het onderzoek werd gepresenteerd op de Nederlandse ambassade in Beijing. Nederland leverde een financiële bijdrage. De NEa heeft de opzet en de uitkomsten van het project (survey en rondetafelbijeenkomsten) beoordeeld.