Inboekbijeenkomst Energie voor Vervoer 2018

Op 5 juli 2018 organiseerde de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) de Inboekbijeenkomst Energie voor Vervoer (EV) om de consequenties van de gewijzigde wet- en regelgeving EV voor het inboeken toe te lichten. De gewijzigde wet- en regelgeving Energie voor Vervoer is per 1 juli met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 in werking getreden.

De wijzigingen in de wet- en regelgeving hebben directe gevolgen voor zowel de bedrijven met een verplichting, als de inboekende bedrijven die Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) creëren en aanbieden. Voor deze laatste groep, de inboekers, was deze Inboekbijeenkomst georganiseerd.

Gevolgen gewijzigde wet- en regelgeving Energie voor Vervoer

Marc Allessie, directeur NEa, verwelkomde de circa 60 gasten en was dagvoorzitter voor het ochtenddeel. John van Himbergen, ministerie IenW, volgde met een terugblik op het proces van de totstandkoming van de wijzigingen EV en de beleidscontext van de nieuwe wet- en regelgeving.

Wat de wijzigingen betekenen voor de uitvoering van de wet- en regelgeving en voor de inboekende bedrijven, werd toegelicht door Renée Peerboom en Jaap Bousema, adviseurs EV van de NEa.

De beloningssystematiek krijgt, naast dubbeltelling, een extra dimensie. Er ontstaan nu 3 verschillende soorten HBE, afhankelijk van het type grondstof. In zijn algemeenheid leiden afvalstromen en residuen tot een hoger gewaarde HBE Geavanceerd of een HBE Overig. Voor deze soorten HBE is bovendien dubbeltelling mogelijk. Een inboeking van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen leidt tot een HBE Conventioneel, die enkel telt.

De eisen rond ‘Aantoonbaarheid van uitslag tot verbruik op de Nederlandse markt voor vervoer’ zijn aangescherpt en een ‘non-modificatie verklaring’ is nu vereist.

Na de lunch werd het nieuwe Register Energie voor Vervoer (REV) gepresenteerd door Alexander Brandt, adviseur registers & IT NEa, en Renée Peerboom. Aan de hand van een aantal voorbeelden liet Alexander zien hoe de betreffende inboekingen worden uitgevoerd. Na het invoeren van de benodigde gegevens in het REV, worden de HBE’s van het juiste soort automatisch bijgeschreven en kunnen deze verhandeld worden.  

REV open en presentaties bijeenkomst

Tot 16 juli as is het REV gesloten om wijzigingen in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving in het register te realiseren.

De NEa website is aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Op de NEa webpagina Ontwikkelingen EV zijn de presentaties van de inboekbijeenkomst te vinden. 

In het najaar volgt een informatiebijeenkomst rond de verplichtingen voor de jaarafsluiting 2018.