Analyse 2017: emissiehandel ligt op koers

De CO2-uitstoot van de ruim 11.000 bedrijven die in Europa deelnemen aan emissiehandel (EU ETS) is in 2017 met 26% gedaald ten opzichte van 2005. De meest energie-intensieve bedrijven vallen onder het EU ETS. Hoewel de Europese uitstoot in 2017 licht is gestegen, ligt het nog ruim onder de EU ETS reductiedoelstelling van 21% voor 2020. Dit blijkt uit het rapport ‘Voortgang Emissiehandel 2018’ dat vandaag door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is gepubliceerd. Dit rapport geeft inzicht in de uitstootgegevens van de Nederlandse bedrijven die van 2005 tot en met 2017 aan het EU ETS hebben deelgenomen.

Nederlandse CO2-uitstoot - ETS versus niet-ETS

Nederlandse uitstoot daalt

Tegenover de lichte stijging in Europa staat dat de CO2-uitstoot van de deelnemers aan het EU ETS in Nederland voor het eerst sinds 2013 is gedaald. Een daling van 3% naar een CO2-uitstoot van 91,4 Mton. Met name de uitstoot van de energiesector is gedaald, de uitstoot van de metaalindustrie is gestegen.

Minder gratis emissierechten

In 2017 ontvingen bedrijven in de industriële sectoren in het ETS 44,1 miljoen aan gratis emissierechten. Dit betekent dat meer dan de helft (52%) van de emissierechten aangekocht moesten worden. Elektriciteitsproducenten ontvangen sinds 2013 helemaal geen gratis emissierechten meer. 

Deelnemers aan het EU ETS hebben emissierechten nodig om het recht te hebben CO2 te mogen uitstoten. In de 1e fase (2005-2007) en de 2e fase (2008-2012) van het EU ETS ontvingen de deelnemende bedrijven over het algemeen meer gratis emissierechten dan dat hun CO2-uitstoot groot was. Dit is sinds de 3e fase (2013-2020) niet langer het geval. De komende jaren zal het aantal gratis toegewezen emissierechten verder dalen.

Voorlopig nationaal emissiecijfer

Voor het voorlopige, nationale emissiecijfer 2017 en informatie over de uitstoot van de niet-ETS-sectoren, zie de websites van het CBS en het Compendium van de Leefomgeving.