HBE-rapportage oktober 2018: totaal 5,15 miljoen HBE’s beschikbaar.

De 'HBE-rapportage oktober 2018' is op 4 oktober gepubliceerd. In deze rapportage staan de beschikbare hernieuwbare brandstofeenheden (HBE’s) voor Energie voor Vervoer.

HBE rapportage oktober 2018

De totale hoeveelheid beschikbare HBE’s per 1 oktober 2018 bestaat uit:

  • een deel gespaarde HBE’s uit 2017: 4,75 miljoen HBE-C
  • een deel in 2018 gecreëerde HBE’s uit inboekingen: 0,18 miljoen HBE-G en 0,22 miljoen HBE-O.

Vooralsnog zijn er geen HBE-C gecreëerd door inboekingen in 2018.

Op 1 juli jl is de herziene wet- en regelgeving Energie voor Vervoer in werking getreden, die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2018. Als gevolg daarvan worden er nu 3 soorten HBE’s gerapporteerd: HBE Geavanceerd, HBE Conventioneel en HBE Overig.

Ten opzichte van de voor 2018 geldende jaarverplichting, is het aantal in het register aanwezige HBE’s nog beperkt. Echter, dit beeld is overeenkomstig de HBE-rapportage van oktober 2017.

Voor meer informatie over de herziene wet- en regelgeving Energie voor Vervoer en de consequenties voor het inboeken of voor bedrijven met een verplichting, raadpleeg de NEa website.