Rapportage per inboeker 2017 gepubliceerd

In 2017 boekten 12 bedrijven vloeibare biobrandstoffen in van 11 verschillende grondstoffen afkomstig uit 81 landen. In de rapportage per inboeker staat informatie over de duurzaamheidskenmerken van de ingeboekte vloeibare biobrandstoffen over het jaar 2017, per individueel inboekend bedrijf. Het gaat om informatie over de aard en herkomst van de grondstoffen en de gehanteerde duurzaamheidssystemen.

Nieuw in de rapportage 2017 zijn aanvullende gegevens over de mate waarin de ingeboekte biobrandstoffen het doel benzine- of dieselvervanging hebben en de gemiddelde broeikasgasemissiereductie voor deze typen biobrandstoffen. De NEa wil hiermee voorzien in de toenemende publieke informatiebehoefte en transparantie over biobrandstoffen, met name waar het gaat om de CO2-prestaties.

Bij de publicatie van de rapportage maakt de NEa een afweging tussen het belang van openbaarmaking van de gegevens en de belangen van de bedrijven. Hierdoor staan niet alle gegevens over grondstoffen en landen in detail in deze rapportage.

Het rapport is een feitelijke weergave van gegevens die elk bedrijf moet aanleveren bij het inboeken van vloeibare biobrandstoffen.
Voor duiding en trends wordt verwezen naar de rapportage Energie voor Vervoer in Nederland over 2017.