Drie soorten HBE’s ontstaan door inboeken hernieuwbare energie

Op 1 januari 2019 zijn er 8,79 miljoen Hernieuwbare Brandstofeenheiden (HBE’s) beschikbaar in het Register Energie voor Vervoer (REV). Dit is te lezen in de HBE rapportage die in januari gepubliceerd is. In de rapportage wordt er onderscheid gemaakt tussen HBE’s gespaard uit 2017 en HBE’s aangemaakt door inboekingen over 2018.

Met de inwerkingtreding van de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer 2018 kunnen er door het inboeken van hernieuwbare energie drie soorten HBE’s ontstaan. Het gaat om de volgende varianten:

HBE Geavanceerd (HBE-G)
HBE Geavanceerd ontstaat uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van bepaalde afvalstromen en residuen.

HBE Conventioneel (HBE-C)
HBE Conventioneel ontstaat met name uit inboekingen van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen.

HBE Overig (HBE-O)
HBE Overig ontstaat met name uit inboekingen van elektriciteit en biobrandstoffen op basis van gebruikt frituurvet en dierlijk vet.

De totale hoeveelheid beschikbare HBE’s per 1 januari 2019 bestaat uit:

  • Gespaarde HBE’s uit 2017: 4,72 miljoen HBE-C
  • Gecreëerde HBE’s uit inboekingen over 2018, waaronder:
    • 0,52 miljoen HBE-G,
    • 1,54 miljoen HBE-C,
    • 2,01 miljoen HBE-O.

Het spaarsaldo uit 2017 is omgezet naar HBE-C, conform de wetswijziging van de Wet milieubeheer.

Voor meer informatie over de herziene wet- en regelgeving Energie voor Vervoer en de consequenties voor het inboeken of voor bedrijven met een verplichting, raadpleeg de NEa website.