Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) keert 42 miljoen CO2-emissierechten uit aan Nederlandse bedrijven

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) heeft aan 361 Nederlandse bedrijven, die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel, ruim 42 miljoen emissierechten (met een totale dagwaarde van ca. 800 miljoen euro) uitgekeerd. Deze storting is een jaarlijks terugkerende activiteit van de NEa. Het uitkeren van emissierechten is vooral bedoeld om te voorkomen dat bedrijven hun activiteiten  verplaatsen naar buiten de Europese Unie. Het totale aantal uitgekeerde emissierechten neemt jaarlijks af.

Landschap met weiland en molen in de verte

Emissierechten bijkopen

Deze bedrijven kunnen de uitgekeerde rechten gebruiken om voor hun CO2-uitstoot te betalen. Veel bedrijven moeten naast deze ‘’gratis’’ rechten ook rechten op de markt bijkopen om hun volledige CO2-uitstoot te kunnen betalen.

De jaarlijkse afname van het aantal uitgekeerde rechten hangt samen met de jaarlijkse daling van het Europees vastgestelde plafond voor alle CO2 -emissies van ETS bedrijven. Dit plafond daalt nu ieder jaar met 1,74%, en daalt na 2020 ieder jaar met 2,2%. Bedrijven die hun CO2 - uitstoot niet verminderen moeten daarom op termijn steeds meer emissierechten bijkopen.

Het emissiehandelssysteem stimuleert zo bedrijven schoner te gaan produceren en de CO2- uitstoot terug te dringen. Bedrijven kunnen rechten bijkopen van andere bedrijven die rechten overhouden, op marktplatforms of op veilingen. De opbrengsten van geveilde emissierechten gaan naar de Nederlandse Staat. De prijs per emissierecht, het recht om 1 ton CO2 uit te stoten, schommelt de laatste maanden tussen de 18 en 25 euro.

Luchtvaart

Ook 11 luchtvaartmaatschappijen die deelnemen aan het ETS voor luchtvaart en een toewijzing van gratis emissierechten hebben, hebben samen ongeveer 1,3 miljoen emissierechten ontvangen.