Dalende trend CO2-uitstoot zet sterk door

In Nederland is de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelsysteem (ETS) gedaald met 4,4% t.o.v. 2017.

Dit is een trend die doorzet sinds een piek in emissies in 2015. Deze daling sluit aan op de Europese trend*. Dit laten de uitstootcijfers zien, die aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) zijn gerapporteerd en vandaag worden gepubliceerd.

De stijging van de ETS-prijs heeft waarschijnlijk aan deze trend bijgedragen. De ETS prijs is gestegen van 8 euro in januari tot 23 euro in december 2018.

Elektriciteitssector daalt flink

De daling wordt vooral veroorzaakt door de elektriciteitssector, waar de emissies met 6,6% gedaald zijn in 2018.  Sinds 2015 is een significante daling zichtbaar in de cijfers van de NEa.  Als deze trend zich voortzet komt de realisatie van de doelstelling van het ontwerp Klimaatakkoord voor 2030 in zicht. Echter, om de doelstelling volledig te realiseren zal de sector jaarlijks gemiddeld nog meer CO2-uitstoot moeten reduceren dan afgelopen jaren is gebeurd.

De oorzaak voor de daling van 6,6 % is volledig toe te schrijven aan minder inzet van kolen. De totale inzet van kolen in kolencentrales is gedaald met 3,5 Mton.

CO2-uitstoot 2013-2018

Industrie

In de industriële sector zien we een lichte daling van de uitstoot 1,9 %. Het is nog te vroeg om te spreken van een dalende trend. In de tweede helft van dit jaar ontvangt de NEa gedetailleerde productiecijfers. Dan wordt duidelijk in hoeverre de Nederlandse industrie schoner is gaan produceren .

*=marktanalisten voorspellen, op basis van voorlopige cijfers van de Europese Commissie, een Europese daling van ongeveer 4%