Emissiehandel houdt de juiste koers aan

In Nederland is de CO2-uitstoot van de bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) gedaald met 4,4% ten opzichte van 2017. Dit is een trend die doorzet sinds een piek in emissies in 2015. Deze daling sluit aan op de Europese trend omdat de EU ETS emissies in Europa met 4,2% zijn gedaald in 2018.

Dit blijkt uit het rapport ‘Voortgang Emissiehandel 2019’ dat vandaag door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is gepubliceerd. Dit rapport geeft inzicht in de uitstootgegevens van de Nederlandse bedrijven die van 2005 tot en met 2018 aan het EU ETS hebben deelgenomen.

Voortgang Emssiehandel 2019 - uitstoot Nederland

Energiesector

De daling wordt vooral veroorzaakt door de energiesector, waar de emissies met 6,6% gedaald zijn in 2018. Sinds 2015 is een significante daling zichtbaar in de cijfers van de NEa. De oorzaak voor de daling van 6,6 % afgelopen jaar is toe te schrijven aan minder inzet van kolen door het sluiten van kolencentrales. De uitstoot door de inzet van kolen in kolencentrales is gedaald met 3,5 Mton.

Industrie

De drie grootste industriële sectoren binnen het EU-ETS - Chemie, Aardolieproducten en Metalen - laten samen voor het eerst sinds 2015 een lichte daling van de emissies zien in 2018. Het gaat om een daling van 1,4%. Omdat de economie in deze periode wel is gegroeid, kan dit wijzen op het begin van een ontkoppeling tussen de economische groei en de CO2-uitstoot in deze sectoren. Echter, de emissies van de industrie zijn ten opzichte van het begin van de derde handelsperiode in 2013 niet gedaald. De komende jaren is dan ook een scherpere daling nodig om de doelstelling uit het Klimaatakkoord voor de Nederlandse industrie in 2030 te halen.

Luchtvaart

In 2018 is de CO2-uitstoot van de vluchten binnen Europa (ETS luchtvaart) met 4% gestegen. Dit komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse stijging van ongeveer 5% tussen 2013 en 2018. Dit is in tegenstelling tot de meeste andere sectoren onder emissiehandel, die juist een daling hebben ingezet.

Veilingen

De Nederlandse overheid heeft in 2018 ruim 504 miljoen euro verdiend aan de verkoop van emissierechten. Hiervoor zijn 32,5 miljoen emissierechten van Nederland geveild voor de EU ETS. In 2017 leverde de verkoop van emissierechten Nederland nog 190 miljoen op. Dat de opbrengst zo fors is toegenomen komt doordat de prijs van een emissierecht in 2018 sterk gestegen is: van 8 euro in januari tot ruim 20 euro in december 2018.

Voorlopig nationaal emissiecijfer

Voor het voorlopige, nationale emissiecijfer 2018 en informatie over de uitstoot van de niet-ETS-sectoren, zie de websites van het CBS en het Compendium van de Leefomgeving.