Eerste overzicht EU ETS bedrijven verzonden naar Europese Commissie

De NEa heeft op 27-09-2019 voor het eerst een lijst van EU ETS-bedrijven in Nederland met een emissievergunning op 30 juni 2019 bij de Europese Commissie ingediend.

In deze lijst is onderscheid gemaakt tussen bedrijven die wel of niet gratis emissierechten voor 2021-2025 hebben aangevraagd. In de lijst is ook aangegeven welke bedrijven voor 2021-2025 willen worden uitgesloten van ETS-deelname (opt out). Tenslotte bevat de lijst per bedrijf de gegevens uit de ingediende aanvraag.

Nog niet alle toetsingen afgerond

De NEa heeft de toetsing van de aanvragen nog niet in alle gevallen afgerond. De komende tijd zal hieraan nog druk gewerkt worden. Dit betekent dat bedrijven nog verzoeken kunnen krijgen voor nadere uitleg, of voor aanpassing van hun aanvraag. Op basis hiervan kunnen de gegevens in de lijst nog wijzigen.

Geen rechtsgevolgen

Deze lijst zal daarom in de komende tijd nog een of meerdere keren worden herzien en opnieuw worden verzonden naar de Europese Commissie. De lijst heeft geen rechtsgevolgen, wat betekent dat u geen mogelijkheid heeft om te reageren door middel van een zienswijze. Op een later moment zal de Minister van EZK een concept toewijzingsbesluit nemen. Op dat moment heeft u wel de mogelijkheid hierop te reageren door middel van een zienswijze.

Meer informatie over de aanvraagprocedure leest u hier.

Drie rokende schoorstenen tegen een blauwe lucht
Beeld: ©NEa