NEa netwerkbijeenkomst 2019: Samenwerken aan vergroening vervoer

Met een oproep aan de energie voor vervoersector om samen te werken om de klimaatdoelstellingen te halen zette directeur-generaal mobiliteit Kees van den Burg de toon van de netwerkbijeenkomst op 28 oktober in de Glazen Zaal in Den Haag.

Iemand geeft een presentatie voor een zaal mensen op de netwerkbijeenkomst
Beeld: ©NEa

Een geslaagde netwerkbijeenkomst, waar dankzij een grote opkomst van ruim honderd deelnemers een levendig gesprek plaatsvond over hernieuwbare biobrandstoffen en de rol die bedrijven, de overheid en meer specifiek de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) als toezichthouder daarbij kan spelen. Veel aanwezigen onderstreepten dat de overheid en het bedrijfsleven beter moeten samenwerken om het vertrouwen in de systematiek te behouden en innovaties te stimuleren.

Elektrisch vervoer wordt het nieuwe normaal
De jaarlijkse NEa-netwerkmiddag werd deze keer georganiseerd voor de deelnemers, stakeholders en brancheorganisaties in Energie voor vervoer. DG Kees van den Burg leidde namens de staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven de discussie in met zijn stelling “Nederland is en blijft een land van transport, elektrisch vervoer wordt het nieuwe normaal, maar tot die tijd is er een belangrijke rol weggelegd voor duurzame biobrandstoffen. Bij de inzet van duurzame biobrandstoffen mag duurzaamheid nooit ter discussie staan en ook fraudegevoeligheid en energie-efficiency moeten bekeken worden.

Een man spreekt Mark Bressers toe op de netwerkbijeenkomst
Beeld: ©NEa

Incident of topje van de ijsberg?
Onder leiding van dagvoorzitter en NEa directeur Mark Bressers volgde de discussie, waarin panelleden Frank Bergmans (MVO), Barend van Kooten (Den Hartog) en Pauline den Ambtman (NVWA) spraken over hoe het vertrouwen in de keten vergroot kan worden naar aanleiding van recente fraudezaken. Heet hangijzer volgens Barend van Kooten was de vraag ‘is dit het topje van de ijsberg of een incident?’ “Het blindelings vertrouwen is er niet meer en we moeten nu toe naar een situatie van gegrond vertrouwen.” Frank Bergmans gaf aan dat de fraudezaken als een bom zijn ingeslagen. De branche heeft er veel last van gehad, want het level playing field was weg. “Om fraude in de toekomst te voorkomen zijn maatregelen nodig, die zich ten eerste richten op een betere ketenborging waarbij nagedacht moet worden over de versterking van het toezicht, zowel privaat- als publiek. Daarnaast pleit de branche voor een database waarmee transparantie wordt vergroot. Hierin neemt de branche zelf het voortouw en hoopt daarmee vooruit te lopen op de single database waar de Europese Commissie momenteel aan werkt.”

Van zaadje naar karbonaatje
Pauline den Ambtman gaf een inkijk wat er in de paardenvleesbranche is veranderd naar aanleiding van een fraudezaak. “De belangrijkste les die hieruit getrokken is, is dat de risico’s beter in kaart gebracht moeten worden. Ook de keten ‘van zaadje naar karbonaadje’ is volledig transparant gemaakt.” De noodzaak om transparantie ook voor biobrandstoffen te vergroten wordt door het panel onderschreven. Een tweede punt wat het panel onderschrijft is intensivering en verbetering van toezicht. Data kan beter benut worden om echt gericht misstanden op te sporen.

Drie sprekers op de netwerk bijeenkomst, één is aan het woord.
Beeld: ©NEa

Aanscherpen doelstellingen 2030
Tijdens de tweede paneldiscussie werd door panelleden Marjolein Demmers (Natuur en Milieu), Erik van den Heuvel (Platform Duurzame Biobrandstoffen) en Guido Levie (GoodFuels) gekeken naar welke maatregelen op de korte en lange termijn nodig zijn om het vervoer in Nederland versneld te vergroenen.
“De oplossing voor klimaatverandering mag niet ten koste van biodiversiteit gaan.” Marjolein Demmers benadrukte het belang om klimaat en biodiversiteit hand in hand te laten gaan. “We moeten stoppen met het stimuleren van voedsel als biobrandstof en ook zeer kritisch kijken naar het gebruik van reststromen. Zo kan het gebruik van reststromen uit palmolie, het gebruik van de grondstof stimuleren. Ook de lat voor duurzaam vervoer moet omhoog.”
Demmers stelde verder dat de Nederlandse koppositie op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur gestimuleerd en beloond moet worden en op termijn moet meetellen in het behalen van de klimaatdoelen.
Erik van den Heuvel van Platform Duurzame Biobrandstoffen stelde een cap op fossiel voor om zo voor 2050 een volledig klimaat neutrale transportsector te bereiken.
 “Op lange termijn moet het pad voor bedrijven helder zijn om de juiste investeringen te maken en bedrijven moeten weten waarmee ze moeten stoppen.”

Innovatie
De innovatieve component kreeg ook veel aandacht in de tweede paneldiscussie. “Als Nederland voorop wilt lopen in schone technologie dan moeten bedrijven, ngo’s en overheid samenwerken” volgens Guido Levie van GoodFuels. “We moeten verder gaan dan alleen de doelstellingen. Het maakt niet uit waar de CO2 uiteindelijk bespaard wordt. Wees bijvoorbeeld de eerste die in plastics to energy investeert, dan kan je in overleg met NGO’s bedenken hoe die worden ingezet.” Daar waar Natuur en Milieu de deur dicht houdt voor inzet van voedsel voor biobrandstoffen, gaf Guido Levie het signaal af dat alles uitsluiten niet de oplossing is.

Dorette Corbey spreekt een zaal mensen toe op de netwerkbijeenkomst
Beeld: ©NEa

Level playing field
Bestuursvoorzitter van de NEa Dorette Corbey vatte de gevoerde discussies van deze middag kort samen: “Het is noodzaak om het vertrouwen in de HBE-systematiek te behouden. Ook moeten we met zijn allen nadenken over het feit dat het beleid dat wij in Nederland maken, impact heeft elders in de wereld. Positief of negatief. Ook moeten we elektriciteit veel beter meenemen.
Een level playing field is belangrijk, maar soms moeten we kleine verstoring voor lief nemen omwille van vooruitgang voor iedereen.”

Mark Bressers sluit hierop af: “We moeten het samen doen en de NEa luistert goed om de naleving en uitvoering van het systeem te optimaliseren."

Mark Bressers spreekt een zaal mensen toe op de netwerkbijeenkomst
Beeld: ©NEa