Vacature: Bestuurslid Nederlandse Emissieautoriteit

We hebben de afgelopen jaren als emissieautoriteit een diverser en breder takenpakket gekregen. Zo houden we niet alleen toezicht op het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en de leveringen van duurzame biobrandstoffen voor vervoer, we gaan ook de uitvoering van de CO2-heffing voor de industrie op ons nemen. Deze ontwikkelingen betekenen dat we de bestuurscapaciteit gaan uitbreiden.

Blauw vak met tekst: Bestuurslid (0,1 FTE) profiel Klimaat en Markt. Meer info: www.algemenebestuursdienst.nl

We zijn op zoek naar een bestuurder die kennis en ervaring meebrengt op het gebied van klimaat-en milieuvraagstukken. Kennis en ervaring met de wijze waarop bedrijven met die vraagstukken omgaan is daarbij een vereiste.

Er wordt verwacht dat hij/zij een aantoonbare betrokkenheid en bekendheid heeft met de thema’s waarbinnen wij als NEa opereren (CO2-reductie en biobrandstoffen), een sterk ontwikkeld vermogen heeft om met politieke druk en tegengestelde belangen om te gaan en in staat is zijn/haar kennis op een zodanige manier in te brengen dat de NEa hiermee haar strategische positie nog beter kan invullen.

Meer informatie over de functie en hoe de sollicitatieprocedure verloopt vindt u op de website van Algemene Bestuursdienst.