Mark Bressers benoemd tot directeur-bestuurder NEa

Mark Bressers wordt per 1 januari 2020 benoemd tot directeur-bestuurder bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Hij is sinds oktober 2018 waarnemend directeur bij de Nederlandse Emissieautoriteit

Van februari 2014 tot oktober 2018 was Mark directeur Regeldruk en Digitale Economie bij het DG Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken. Daarvoor heeft hij diverse management functies vervuld.

Mark heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd en heeft daar zijn doctoraal Bestuurs- en organisatiewetenschap behaald.

Beeld: ©NEa
Mark Bressers

Mark Bressers over zijn benoeming: “Ik heb de NEa het afgelopen jaar leren kennen als een professionele organisatie die een cruciale rol speelt in het Klimaatbeleid. De kennis die we in huis hebben over hoe marktinstrumenten ingezet kunnen worden om CO2-uitstoot te verminderen wordt steeds belangrijker. De markt voor hernieuwbare biobrandstoffen en biomassa is gegroeid, we zijn de CO2-heffing voor de industrie aan het voorbereiden en de EU wil met de Green Deal het ETS verder uitbreiden. De NEa krijgt hiermee een steeds grotere rol in de transitie van Nederland naar een klimaatneutrale economie. Ik kijk er enorm naar uit daar de komende periode als directeur-bestuurder mijn bijdrage aan te blijven leveren.”

Vertrekkend bestuursvoorzitter Dorette Corbey: “Ongeveer de helft van de broeikasgasemissies in Nederland staat onder toezicht van de NEa. De NEa heeft zich bewezen als een organisatie die leert en zich verder ontwikkelt. Er staat een goed team, met medewerkers die hun sporen verdiend hebben op het terrein van regelgeving en die met autoriteit toezicht op complexe bedrijven kunnen uitoefenen. Met Mark Bressers aan het roer zal de NEa nieuwe stappen zetten en nieuwe bijdragen leveren aan de uitvoering van klimaatbeleid.”