Markt voor biobrandstoffen gegroeid

In 2018 boekten 17 bedrijven vloeibare biobrandstoffen in, dat zijn er 5 meer dan in 2017, een stijging van 42%.

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) kijkt jaarlijks welke bedrijven inboekingen hebben gedaan in het Register Energie voor Vervoer (REV). De  rapportage per inboeker 2018 laat zien welke bedrijven vloeibare biobrandstoffen hebben ingeboekt, van welke grondstoffen deze brandstoffen gemaakt zijn en uit welke landen de grondstoffen afkomstig zijn. De biobrandstoffen werden gemaakt van 14 verschillende grondstoffen, die weer afkomstig waren uit 79 verschillende landen.

Gebruikt frituurvet is de populairste grondstof, maar liefst 15 bedrijven boekten biobrandstoffen in die hiervan gemaakt werden. Vaak ging het ook nog om meer dan 50% van de totale levering van de betreffende bedrijven. 

In de rapportage zijn ook aanvullende gegevens opgenomen over de mate waarin de ingeboekte biobrandstoffen het doel hebben om benzine of diesel te vervangen. Ook is gekeken naar hoeveel minder CO2 deze typen biobrandstoffen gemiddeld uitstoten. De NEa wil hiermee voorzien in de toenemende publieke informatiebehoefte en transparantie over biobrandstoffen, met name waar het gaat om de CO2-prestaties.

Het rapport is een feitelijke weergave van gegevens die elk bedrijf moet aanleveren bij het inboeken van vloeibare biobrandstoffen.
Voor duiding en trends wordt verwezen naar de rapportage Energie voor Vervoer in Nederland over 2018.

Bij de publicatie van de rapportage maakt de NEa een afweging tussen het belang van openbaarmaking van de gegevens en de belangen van de bedrijven. Hierdoor staan niet alle gegevens over grondstoffen en landen in detail in deze rapportage.